Semesterbostäder i Marbella

Villkor och bestämmelser för uthyrning

BOKNING

BOKNINGSPROCESS:
Vid överenskommelse med Sunstars Rental and Property Management S.L. (Sunstars) om bokning erhåller kunden ett bokningsavtal med instruktioner för betalning och nyckelöverlämning. I enlighet med detta kommer fastigheten att blockeras för din bokning under en period av 3 arbetsdagar för att reservationsdepositionen ska kunna överföras. Med mottagandet av reservationsdepositionen kommer bokningen att slutföras och bekräftas till dig. Om depositionen inte har mottagits inom 3 dagar kommer bokningen att avbokas. Alla semesterbostäder hyrs ut enligt principen "först till kvarn".

UPPGIFTER OM HYRESGÄSTEN:
Hyresgästen måste ange fullständigt namn, passnummer, födelsedatum och passnummer för alla hyresgäster. Eventuella gäster som inte har registrerats före ankomst har inte rätt att få tillgång till fastigheten.

ANKOMST OCH AVRESA

NYCKLAR:
I vissa fastigheter sker nyckelöverlämningen på plats i fastigheten. I andra fall måste nyckeln hämtas på Sunstars kontor. Vänligen se ditt bokningsavtal för mer information.

HYRESPERIOD:
I hyresavtalet anges hyresperioden från "Ankomstdatum" till "Avresedatum".

INCHECKNING/UTCHECKNING: In- och utcheckningstiderna anges i hyresavtalet. För sen incheckning eller tidig utcheckning tillkommer extra avgifter. Om kunden önskar en sen utcheckning, vänligen kontakta Sunstars för möjligheter och kostnader. Kunden måste alltid vara avrest eller klar vid utcheckningstid. Om detta inte är fallet kan det leda till straffavgifter som dras av från depositionen.

KRAV FÖR AVRESA:
Innan avresa är gästerna ansvariga för att lämna fastigheten i gott skick för nästa gäster. Gästen ska lämna alla dörrar och fönster låsta och se till att utrustningen och lamporna är avstängda vid utcheckningen.

BORTFORSLING AV SKRÄP:
Gästerna är ansvariga för att placera förseglade, påsade sopor i behållare som tillhandahålls av samhället. Sopor måste vara förseglade och nedpackade i plastpåsar och lämnas på anvisade platser i medföljande behållare. Om soporna inte är förseglade och placerade i plastpåsar eller på anvisade platser kommer gästerna att debiteras för detta.

SLUTSTÄDNING:
En kostnad för slutstädning debiteras som en extra kostnad, dessa kostnader varierar för varje boende och beräknas utifrån storlek och antal bäddar. Kostnaden för slutstädning är inte förhandlingsbar. Hyresgästen är skyldig att lämna fastigheten städad och i gott skick. I slutstädningen ingår inte att ta bort skräp från eller runt semesterbostaden, diska eller göra annat extra arbete efter att hyresgästen har avrest. Om extra arbete / städning krävs enligt Sunstars mening kommer en minimiavgift på 50 € +IVA att gälla. Efter att hyresgästen har avflyttat kommer en inspektion av fastigheten att göras av Sunstars. Om fastigheten har konstaterats vara skadad och inte rapporterats av hyresgästen, har Sunstars rätt att debitera hyresgästen för sådan skada upp till två veckor efter avresan.

SEMESTERBOENDE

STORLEK PÅ FRITIDSHUS:
Storleken på semesterbostaden tillhandahålls av husägaren och baseras på externa dimensioner. Sunstars kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel.

GRÄNSER FÖR BELÄGGNING:
Strikt efterlevnad av den maximala beläggning som anges i bekräftelsen ska iakttas. Maximal beläggning definieras som det maximala antalet personer (inklusive ALLA åldrar) som får vistas på eller i boendet vid en given tidpunkt. Vi föredrar familjegrupper och kvalificerade vuxna. Grupper som ger en felaktig bild av sig själva eller överskrider beläggningen kommer att omedelbart avhysas från boendet utan återbetalning. Barn under 2 år räknas inte in i den maximala beläggningen.

HUSVAGNAR/HUSBILAR/TÄLT:
Campare, husbilar eller tält är förbjudet på hyresobjektet.

HUSDJUR:
Husdjur är inte tillåtna om de inte har avtalats skriftligen i förväg. Personer som vistas i villan eller lägenheten med husdjur utan godkännande kommer att ombes lämna omedelbart utan återbetalning och debiteras en avgift på 500 € + IVA.

ANVÄNDNING AV PRIVATA OCH GEMENSAMMA POOLER:
Om semesterbostaden inkluderar en pool är hyresgästen ansvarig för användningen av poolen. Barn får inte vistas i poolområdet utan tillsyn av vuxen. När det gäller gemensamma simbassänger måste öppettiderna och riktlinjerna respekteras. Det är inte tillåtet att gå in i poolen utanför öppettiderna. I vissa urbanisationer är poolerna stängda under lågsäsong. Sunstars ansvarar inte för om poolen är stängd eller om annat underhållsarbete utförs under din vistelse. Sunstars kan inte garantera vissa temperaturer i poolen. Om urbanisationen har en uppvärmd pool och den är ur funktion eller inte har så varm temperatur som önskat tar Sunstars inget ansvar. Om gäster har betalat extra för den uppvärmda poolen och poolen inte är så varm som förväntat kommer Sunstars inte att kompensera för detta. Sunstars kan kompensera för den extra kostnaden om tekniken för att värma poolen är helt ur funktion. Sunstars kan inte garantera en viss temperatur i uppvärmda pooler då de alla har individuell kapacitet. Endast plastglas, bestick eller tallrikar får användas runt poolen för att undvika att glas kommer ner i poolen och kan orsaka skador på våra gäster. Observera att poolen måste tömmas om glasdelar faller ner i vattnet. Gäster som har orsakat detta kommer att debiteras eventuella kostnader. Sunstars ansvarar inte för eventuella olyckor som kan inträffa i samband med användning av poolen. Vissa urbaniseringspooler är stängda under lågsäsong.

RÖKNING FÖRBJUDEN:
Rökning är inte tillåten på fastigheten. Om du röker utomhus, var medveten om brandrisken! Rök inte direkt framför öppna fönster och låt inte röken blåsa in. Använd en askkopp och släng alla cigarettfimpar på rätt sätt från fastigheten vid avresa. Personer som röker i villan kommer att ombes lämna boendet omedelbart utan återbetalning och debiteras 500 € + IVA i böter.

TYSTA TIMMAR:
För gästernas och andras trevnad ber vi er att respektera lugna tider mellan kl. 22.00 och kl. 08.00.

HUSFESTER/STORA SAMMANKOMSTER:
Husfester och stora sammankomster som överskrider maximal beläggning är förbjudna och kan leda till att gästerna omedelbart avlägsnas. *Vänligen begär förhandsinformation om bröllop, fester eller större evenemang.

ANDRAHANDSUTHYRNING FÖRBJUDEN:
Gästen bekräftar att hyresfastigheten inte får hyras ut. Andrahandsuthyrning ska omedelbart upphäva hyresavtalet utan återbetalning till gästen.

MEKANISKT FEL OCH APPARATFEL:
Ägaren kommer att göra sitt bästa för att mekaniska fel (vatten, septik, el och VVS) och apparatfel ska åtgärdas så snart som möjligt, men kan inte kontrollera schemaläggningen av externa serviceentreprenörer. INGEN ÅTERBETALNING kommer att göras för apparatfel eller mekaniska fel eller haverier. Ägaren eller Kontaktpersonen har rätt att ordna, inspektera och utföra reparationer under hyresperioden. Hyresgästen kommer att debiteras för onödigt underhåll och service eller reparationer som orsakats av missbruk utöver normalt slitage. INGEN återbetalning kommer att göras för funktionsfel i apparater eller annan utrustning.

FEL OCH FÖRSUMMELSER:
Sunstars har gjort stora ansträngningar för att säkerställa att informationen på bokningssidorna är korrekt. Ägaren och agenturen kan inte hållas ansvariga för fel, utelämnanden eller förändringar i inredningen eftersom detta beror på ägarens smak.

SKADA:
Hyresgästen är skyldig att behandla fastigheten med försiktighet och respekt och lämna boendet i gott skick efter avresa. Hyresgästen ansvarar för alla skador, förutom slitage, på fastigheten och/eller dess inredning, som uppstår under hyresperioden, och som orsakas av hyresgästen eller andra, som har fått tillgång till den hyrda fastigheten. Om någon skada inträffar under hyresperioden skall Sunstars omedelbart informeras. Anspråk för skador som konstaterats ha inträffat under hyresvistelsen kommer att dras av från kundens deposition. Om kostnaden för skadan överstiger depositionen är hyresgästen ansvarig för att betala det extra beloppet inom en period av 14 dagar. Hyresgästen bör informera Sunstars inom 24 timmar efter incheckning i händelse av skada eller icke-fungerande föremål. Om detta inte görs kommer Sunstars att anta att eventuella skador som upptäcks efter utcheckningen orsakats av hyresgästen.

OFFENTLIGGÖRANDE AV BYRÅN:
Din kontaktperson representerar fastighetens ägare och kommer att göra allt för att hjälpa gästerna. Ägaren/ägarna ansvarar ensam för förvaltningen av fastigheten.

ÖVERTRÄDELSE AV VILLKOR FÖR BOENDE:
När gäst (er) bryter mot något av villkoren för beläggning, fastighetsregler, gemenskapsregler eller regler, kan gästen (er) bli ombedd att lämna fastigheten och INGEN återbetalning kommer att bero på gäst (er).

SKADESLÖSHET OCH ANSVAR:
Gästen är ansvarig för sin egen rese- / sjukförsäkring. Varken ägaren eller Sunstars skall hållas ansvariga på något sätt för oavsiktlig skada, dödsfall eller skada/förlust av gästens personliga tillhörigheter. Om ägaren på grund av omständigheter utanför ägarens kontroll, såsom översvämning, brand, orkan eller annan skada, inte kan uppfylla detta avtal, ska depositionen och förskottsbetalningar återbetalas till fullo förutsatt att skadan inte berodde på gästen. Gästen är ansvarig för alla skador som inträffar på fastigheten under hyrestiden exklusive slitage eller naturkatastrofer, och inklusive de som överstiger depositionsbeloppet.

BETALNING

BETALNING AV HYRESAVGIFTEN I FÖRSKOTT:
Alla priser på Sunstars webbplats är i euro. Vid bokningstillfället ska en avgift på 50% av hyresbeloppet betalas och mottas av Sunstars för att bekräfta bokningen. Resterande 50% av hyresbeloppet samt depositionsavgift och avgift för slutstädning betalas senast 4 veckor före ankomst. Detta är hyresgästens ansvar och ingen påminnelse kommer att skickas för detta. Om hyresgästen inte följer betalningsvillkoren betraktas detta som ett avtalsbrott. I sådant fall har Sunstars rätt att utan föregående meddelande säga upp bokningen utan återbetalning. Om hyresgästen hyr fastigheten mindre än 4 veckor före ankomst måste hela betalningen göras på en gång.

BETALNINGSSÄTT:
Betalning sker via banköverföring eller kreditkort. För varje bokning tillkommer en administrationsavgift på 25 €. Inga nycklar kan under några omständigheter överlämnas till hyresgästen om inte hela beloppet (hyra, deposition, städning) har betalats till 'Sunstars'.

DEPOSITION FÖR SÄKERHET/SKADEGÖRELSE (ÅTERBETALNINGSBAR):
Depositionen för säkerhet/skadestånd är till för att säkerställa efterlevnad av villkoren. Säkerhets- och skadedepositionen hålls kvar till dess att hyresobjektets skick och innehåll har fastställts vid utcheckningen. Säkerhets- / skadedepositioner skickas tillbaka till gästen inom 7 dagar efter avresa via banköverföring. Gästen betalar eventuella extra överföringskostnader som kan uppstå från banken. Avgifter tas ut för att täcka skador, extra städning och onödiga serviceärenden. Vänligen rapportera eventuella problem eller skador som observerats i hyresobjektet vid incheckningen. Oanmälda problem och / eller skador antas ha uppstått under boendetiden och gästen kan hållas ansvarig för dessa skador. Exempel på kostnader som är mer än normalt slitage.

Alla priser är ex IVA.

 • Vinfläckar på mattor, soffa eller golv från €150
 • Fläckar och lukt i madrasser från €100
 • Saknade sängkläder €25 per uppsättning
 • Saknade handdukar €10 per styck
 • Saknar överdrag/ kuddar från €20
 • Saknad nyckel /s €50 ( per nyckel)
 • Saknat porslin/glasögon/plattor 5 euro per styck
 • Rökning inomhus € 500 ( Görs av Air Ozone generator )

Det är förbjudet att använda droger som t.ex. lustgas inom eller utanför fastigheten. Om flaskor med lustgas finns på fastigheten kommer Sunstars att debitera 50 € för varje flaska som underhållet måste ta bort.

ANNULLERINGAR

AVBOKNING - pengarna-tillbaka-garanti
Det finns en återbetalningsgaranti i fall där hyresgästens vistelse i det hyrda huset har gjorts omöjlig eller väsentligt försämrats: Om ett dödsfall inträffar i den närmaste familjen, t.ex. make/maka eller barn, innan hyresgästen tillträder hyresavtalet. "Villkor för avbokning med pengarna-tillbaka-garanti: Sunstars samarbetande agenter
erhålla bevis på en händelse som motiverar avbokningen, dvs. ett läkarintyg, en dödsattest eller en polisrapport inom tre dagar (72 timmar) efter händelsen. Avgifter för utfärdande av eventuella intyg ska betalas av hyresgästen." Ovanstående avbokningshändelser i " " gäller från bokningstillfället fram till inflyttning i lägenheten. Det finns ingen täckning efter hyresavtalets början eller vid för tidig avresa på grund av ovanstående villkor. Om villkoren i " " är uppfyllda och en återbetalning är berättigad kommer Sunstars att återbetala hela beloppet minus 20%, men ett minimum på €100 kommer att gälla. För övriga kostnader som kan uppstå i samband med en händelse som i " " rekommenderas hyresgästen att kontakta sitt försäkringsbolag angående eventuell försäkring. Om husägaren inte har tillgång till sin fastighet på grund av insolvens, utestående avgifter etc., kommer Sunstars att erbjuda ett alternativt semesterhus för uthyrning, om tillgängligt. Om prisnivån på den alternativa semesterbostaden är billigare återbetalas mellanskillnaden i pris. Pengarna-tillbaka-garantin kan inte åberopas i fall av force majeure.

För Sunstars pengarna-tillbaka-garantier gäller följande:

Kontant återbetalning kan övervägas i följande fall:

 • om semesterbostaden inte är i drift
 • om användningen av semesterbostaden är väsentligt reducerad
 • om värmesystemet i semesterbostaden är ur funktion
 • Om en inomhuspool inte kan användas på grund av ett värmebortfall.

Villkor som måste uppfyllas för att pengarna-tillbaka-garantin ska gälla:
Det åligger hyresgästen att omedelbart informera Sunstars efter att ha upplevt ett dysfunktionellt problem i semesterhuset. Sunstars skall ges 24 timmars tid att avhjälpa skadan efter det att hyresgästen reklamerat. Detta gäller endast sådant som inte kan hänföras till hyresgästen.

En kontant återbetalning kan betalas från den dag ett giltigt krav mottas av Sunstars till resten av hyresperioden. När pengarna-tillbaka-garantin träder i kraft kan hyresgästen välja: Att lämna semesterbostaden och få en proportionerlig andel av hyran återbetald lika för de återstående dagarna av hyresavtalet eller Begära att en ersättningsfastighet görs tillgänglig.

Om den ersättningsbostad som tillhandahålls är billigare, återbetalas hyresskillnaden; återbetalningen baseras på den återstående delen av hyresavtalet. Om Money-Back-garantin träder i kraft kommer hyresgästen inte att betala för städning av den ursprungliga bostaden. Money-Back kan inte åberopas i fall av force majeure.

AVBOKNING OCH ÄNDRINGAR

En avbokning är endast giltig om den görs skriftligen eller skickas via e-post och är endast giltig från det datum då Sunstars mottagit den. Ingen muntlig avbokning av något slag kommer att accepteras.

KUNDENS AVBOKNING AV BOKNINGEN
En begäran om annullering eller ändring måste skickas till oss skriftligen, via e-post, fax eller post, och träder i kraft den dag vi mottar begäran.

Du är skyldig att betala de avboknings- eller ändringsavgifter som anges nedan.

 • Mer än 30 dagar före ankomstdatum = 100% av bokningspriset -15€
  administrationsavgift
 • 29 - 14 dagar före ankomstdatum = 50% av bokningspriset.
 • Mindre än 13 dagar före ankomst = 100% av bokningspriset.

Ingen återbetalning om kunden frivilligt beslutar att sluta använda de tjänster som ingår i semestern före slutet av sin vistelse.

ÖVRIGT

KLAGOMÅL:
Om hyresgästen upptäcker skadade eller icke-fungerande föremål ska en representant för Sunstars informeras omedelbart. Sunstars kommer att svara snabbt och åtgärda eventuella klagomål så snabbt som möjligt. I det fall skadan inte kan åtgärdas förbehåller sig Sunstars rätten att, efter berättigat klagomål, flytta hyresgästen till ett annat boende av likvärdigt pris och kvalitet. Många fastigheter har olika tekniska installationer såsom tvättmaskin, diskmaskin, mikrovågsugn, video, TV, frys, torktumlare, bastu, swimmingpool, jacuzzi, etc. Eftersom dessa saker tillhandahålls kostnadsfritt och är föremål för slitage, kan hyresgästen inte göra anspråk på oförutsedda störningar, skador och fel. Detta gäller även för fastighetens sanitära installationer och rörledningar. Vid eventuella problem med avseende på ovanstående bör hyresgästen informera Sunstars lämpliga åtgärder kan ordnas av ägaren så snart som möjligt.

OVANLIGA HÄNDELSER
Om till följd av någon av följande omständigheter/force majeure (t.ex. krig, natur- och föroreningskatastrofer, epidemier, gränsstängningar, trafik, valutaregleringar, strejk, lockout och annan force majeure), som inte kunnat förutses av hyresavtalet, har Sunstars och fastighetsägaren rätt att häva semesteruthyrningsavtalet, eftersom varken husägaren eller Sunstars kan hållas ansvariga för dessa händelser. Hyresgästen är till följd av force majeure inte berättigad att återfå alla uppkomna kostnader. Sunstars kan inte hållas ansvarig för skador som orsakas av insekter på semesterbostaden. Vid stöld eller skada på hyresgästens privata egendom kan Sunstars likaledes inte hållas ansvarig.

ROLL SOM FACILITATOR:
Sunstars är inte ägare till de uthyrda fastigheterna, utan hyr endast ut fastigheterna på uppdrag av ägarna och representerar ägarens intressen under uthyrningsperioden. Om en uthyrning inte kan slutföras på grund av orsaker utanför Sunstars kontroll, har Sunstars rätt att avbryta hyresavtalet och återbetala eventuella redan betalda pengar. Om lämpligt kan Sunstars i sådant fall erbjuda en alternativ fastighet till hyresgästen i samma område och till samma pris. Hyresgästen kan då välja att acceptera eller inte acceptera detta alternativ.

LAW:
Spansk lag är tillämplig och lagen i den jurisdiktion där semesterbostaden är belägen.